Podstawowe ZagadnieniaPostępowanie Sądowe

Co powinienem zrobić po otrzymaniu pisma z sądu?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Każdemu może zdarzyć się, że zostanie do niego wysłane pismo z sądu. Samo otrzymanie pisma z sądu nie jest jeszcze powodem do zdenerwowania. W przypadku pism sądowych najbardziej podstawową rzeczą jest to, aby koniecznie odebrać takie pismo z poczty. Należy pamiętać, że pisma nieodebrane z poczty również mogą wywoływać względem nas skutki prawne.

Rodzaje pism, które mogą do nas przyjść z sądu, są różne.

Jeżeli sami nie spodziewamy się być stronami żadnej sprawy sądowej, to pismo z sądu najprawdopodobniej okaże się być wezwaniem do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy stawić się w podanej na wezwaniu dacie i godzinie w budynku sądu. Jeżeli nie mamy możliwość stawienia się w sądzie, ponieważ we wskazanej dacie np. zachorujemy lub będziemy przebywać za granicą, należy jak najszybciej poinformować o tym sąd i poprosić o zmianę terminu przesłuchania. Z kolei jeżeli w dniu rozprawy pracujemy, to przysługuje nam zwolnienie z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Świadek ma prawo jednak domagać się zwrotu utraconego zarobku oraz zwrotu kosztów dojazdu do budynku sądu.

Może się jednak okazać również, że pismo z sądu będzie pozwem. W przypadku pozwu najczęściej sąd wyznacza 14-dniowy termin od jego odbioru na złożenie odpowiedzi na pozew. Już w odpowiedzi na pozew należy powołać wszystkie zarzuty, twierdzenia i dowody – a zatem należy wskazać, w jakiej części kwestionujemy żądania pozwu i dlaczego. W przeciwnym razie może się okazać, że później nie będziemy mieć już możliwości podnoszenia pewnych okoliczności, pomimo że są one istotne dla sprawy. Z tego względu w przypadku otrzymania pozwu z sądu zalecane jest, aby skontaktować się z prawnikiem – i to jak najszybciej. Zapisując się do prawnika na spotkanie warto wskazać, że zostaliśmy zobowiązani do złożenia pisma do sądu w krótkim terminie.

Oprócz pozwu z sądu może przyjść do nas również nakaz zapłaty. Od nakazu zapłaty (w zależności do jego rodzaju) można złożyć sprzeciw lub zarzuty. Sprzeciw lub zarzuty również składa się do sądu w ciągu zaledwie 14 dni od odebrania nakazu zapłaty z poczty. Należy zawsze pamiętać, że przekroczenie tego terminu zawsze wiązać się będzie z zakończeniem sprawy w sądzie na naszą niekorzyść! Dlatego tak istotne jest, aby złożyć pismo w terminie. Również w tym przypadku zaleca się jak najszybszy kontakt z profesjonalistą, który oceni szanse powodzenia w sądzie oraz pomoże przygotować niezbędne dokumenty.