Dowody

Czym jest zabezpieczenie dowodu? Kiedy należy zabezpieczyć dowód?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Postępowanie sądowe w wielu przypadkach trwa dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Niekiedy po kilku miesiącach prowadzenia sporu sądowego okazuje się chociażby, że pewne okoliczności dla nas istotne zostają przez świadków zapomniane. Zabezpieczenie dowodu służy zapobieganiu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu w przyszłości przed sądem może okazać się niemożliwie lub znacznie utrudnione.

W świecie prawniczym zabezpieczenie dowodu ma zasadniczo 2 znaczenia. W znaczeniu szerszym i bardziej powszechnym oznacza zebranie materiału dowodowego dotyczącego sprawy, a zatem: wszelkich dokumentów, maili, notatek, prywatnych ekspertyz oraz przygotowanie listy świadków na wypadek ewentualnej sprawy sądowej w przyszłości.

W znaczeniu węższym (i równocześnie kodeksowym) zabezpieczenie dowodu to przeprowadzenie dowodu przez sąd jeszcze przed wszczęciem postępowania cywilnego lub w jego trakcie, ale przed innymi dowodami. Od wniosku o zabezpieczenie dowodu sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 40,00 zł. Jest to opłata symboliczna biorąc pod uwagę, jak dużo niekiedy możemy stracić nie podejmując tego rodzaju kroku. Najczęściej zabezpiecza się w ten sposób dowody w postaci: zeznań świadków (którzy planują wyjechać za granicę lub też których stan zdrowia sugeruje, że w przyszłości może nie być możliwości ich przesłuchania) lub dowody z opinii biegłych sądowych.

Zabezpieczenie dowodu może służyć zarówno stronie dochodzącej roszczenia przed sądem, jak i stronie broniącej się przed takim roszczeniem. Dlatego jeśli w związku z zaistniałą sytuacją przewidujemy możliwość zakończenia się sporu w sądzie, należy podjąć kroki mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego. Doświadczony prawnik podpowie, jakie dowody w przyszłości mogą okazać się istotne oraz czy należy skierować do sądu wniosek o zabezpieczeniu dowodu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.