Podstawowe ZagadnieniaUmowy

Jestem dłużnikiem – czy mogę się bronić przed zapłatą?

By 7 grudnia 2018 kwiecień 30th, 2019 No Comments

Dłużnik jest osobą, której podstawowym obowiązkiem jest spłata ciążącego na niej zobowiązania. Rzadko mówi się jednak o tym, że dłużnik oprócz obowiązków ma również jakieś możliwości działania. Jeśli popadłeś w kłopoty finansowe, to warto wiedzieć, jak możesz spróbować sobie z nimi poradzić.

Kroki, jakie możesz podjąć jako dłużnik, zależą od etapu postępowania. To, że dopiero co minął termin płatności faktury, jeszcze nie oznacza, że za moment do drzwi zapuka komornik. Za każdym jednak razem, kiedy nie regulujesz jakiejś należności w terminie, musisz się liczyć z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki czy opłaty dodatkowe wynikające z umów (np. opłata za wysłanie wezwania do zapłaty). W przypadku przedsiębiorców możliwe jest doliczenie dodatkowej kwoty 40,00 euro, wynikającej z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Jeżeli już otrzymałeś od swojego wierzyciela wezwanie do zapłaty, to Twoje dalsze postępowanie zależy od tego, czy uważasz je za zasadne. Jeżeli nie zgadzasz się z obowiązkiem zapłaty choćby części żądanej kwoty (bo np. usługa nie została wykonana albo zakupiony produkt ma wady), to należałoby odpowiedzieć na skierowane do Ciebie wezwanie. Jeżeli jednak liczysz się z obowiązkiem zapłaty, a nie masz w tym momencie środków finansowych, to pozostaje poczekać na skierowanie sprawy do sądu. W przypadku znacznego zadłużenia być może warto rozważyć ogłoszenie upadłości (konsumenckiej lub przedsiębiorcy).

Skierowanie przez wierzyciela do sądu sprawy o zapłatę wiązać się może z koniecznością poniesienia przez Ciebie kolejnych dodatkowych kosztów, takich jak obowiązek zwrotu opłaty od pozwu czy też kosztów pełnomocnika wierzyciela. Równocześnie jednak pamiętać należy, że przed sądem wierzyciel musi udowodnić istnienie Twojego zadłużenia oraz jego wysokość. Bez dowodów działania podejmowane przed sądem mają małe szanse powodzenia. Ponadto nawet jeśli wierzyciel wykaże przed sądem Twoje zadłużenie, to w wyjątkowych przypadkach sąd może rozłożyć należność na raty. Jeśli sprawa toczy się pomiędzy przedsiębiorcami i dotyczy ustalonych w umowie kar, to również tylko sąd ma prawo miarkowania ich wysokości.

W toku procesu przysługują Ci wszelkie środki obrony. W szczególności możesz korzystać z pomocy prawnika – adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalista jest w stanie ocenić, czy masz szanse na wygranie sprawy. Prawnik również może pokierować Twoim dalszym działaniem, w szczególności pomoże zebrać Ci dowody.

Również w przypadku postępowania egzekucyjnego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Należy pamiętać, że na czynności komornika przysługuje skarga, zaś w przypadku bezpodstawnej egzekucji – możesz wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym. Prawnik może podpowiedzieć Ci, czy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone wobec Ciebie w sposób prawidłowy oraz czy ewentualne skargi i powództwa przeciwegzekucyjne mają szanse powodzenia.