Adwokat Płock Agnieszka Wawrocka

Obsługa Przedsiębiorców

Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Gospodarcze

 • windykacja należności
  faktury, kary umowne, egzekucje
 • umowy handlowe
  przygotowywanie umów oraz opiniowanie umów przedstawionych przez klienta
 • ubezpieczenia i odszkodowania
  w tym – odszkodowanie za nieprawidłowe wykonanie umowy

Prawo Zamówień Publicznych

 • opiniowanie umów zawieranych w trybie zamówień publicznych
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
Obsługa prawna, porady prawne Płock
Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Spółek

 • pomoc przy założeniu spółki
 • przekształcenia przedsiębiorców
 • M&A
 • pomoc przy likwidacji spółki
 • odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

 • restrukturyzacje zadłużenia
 • upadłość przedsiębiorcy
 • odzyskiwanie należności od podmiotu upadłego
Obsługa prawna, porady prawne Płock
Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Pracy

 • umowy o pracę, zwolnienia indywidualne i grupowe
 • odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy
 • mobbing
 • związki zawodowe
 • wsparcie dla kadr

Prawo Administracyjne

 • ochrona zdrowia
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo wodne
 • prawo budowlane
Obsługa prawna, porady prawne Płock
Adwokat Płock Agnieszka Wawrocka

Klienci Indywidualni

Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Zobowiązań i Umowy

 • umowy
  przygotowywanie umów, opiniowanie umów przedstawianych przez klienta
 • prawo konsumenckie
 • sprawy frankowe i inne sprawy z bankami
 • ubezpieczenia i odszkodowania
  wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, mienie zagarnięte za czasów PRL, szkody na mieniu i na osobie
 • skarga pauliańska
 • obrona przed bezzasadną windykacją
 • powództwa przeciwegzekucyjne

Prawo Rzeczowe

 • eksmisje
 • służebności
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • ochrona własności i posiadania
adwokat płock
Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek

Prawo Upadłościowe

 • upadłość konsumencka
Obsługa prawna, porady prawne Płock
Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Rodzinne

 • rozwody i separacje
 • władza rodzicielska
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z dzieckiem
 • alimenty
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku wspólnego
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo Pracy

 • wynagrodzenie i odprawy
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowania związane z wypadkiem przy pracy
 • mobbing
Obsługa prawna, porady prawne Płock
Obsługa prawna, porady prawne Płock

Prawo Administracyjne

 • prawo budowlane
 • zagospodarowanie przestrzenne

Kompendium Wiedzy

adwokat płock
Podstawowe Zagadnienia

Będę świadkiem w sądzie – co muszę wiedzieć?

Powołanie na świadka w sprawie sądowej wiąże się z prawami i obowiązkami, o których warto wiedzieć. Prawa i obowiązki świadka w sprawach karnych i cywilnych…
adwokat płock
Postępowanie Sądowe

Wykonawca wadliwie wykonał umowę – co mogę zrobić?

Zawarcie umowy zawsze wiąże się z przyjęciem na siebie przez wykonawcę pewnych obowiązków. Szczególny charakter mają umowy, w których dojść może do ich nieprawidłowego wykonania…
adwokat płock
Podstawowe Zagadnienia

Jestem dłużnikiem – czy mogę się bronić przed zapłatą?

Dłużnik jest osobą, której podstawowym obowiązkiem jest spłata ciążącego na niej zobowiązania. Rzadko mówi się jednak o tym, że dłużnik oprócz obowiązków ma również jakieś…