Postępowanie Sądowe

Czy mogę coś zrobić z niekorzystnym dla mnie wyrokiem sądu I instancji?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Będąc uczestnikiem sporu sądowego, nie zawsze udaje nam się uzyskać korzystne dla nas rozstrzygnięcie. W większości przypadków istnieje jednak jeszcze możliwość podjęcia dalszych kroków celem obrony naszych praw.

Jeżeli chcemy dalej zaskarżać niekorzystny dla nas wyrok, to podstawową kwestią jest dochowanie przewidzianych przepisami prawa terminów. Stąd też bardzo istotne jest, aby przyjść do sądu na ogłoszenie wyroku lub jak najszybciej dowiedzieć się o jego treści w sekretariacie wydziału sądu. Od daty ogłoszenia wyroku mamy tylko 7 dni na złożenie wniosku o jego uzasadnienie. Sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku może trwać różny okres czasu w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – przeważnie jednak jest to około 1 miesiąca.

Po sporządzeniu uzasadnienia wyroku jest ono przez sąd do nas wysyłane. Od dnia odbioru wyroku sądu I instancji z uzasadnieniem mamy 14 dni na wniesienie apelacji. Termin ten może wydawać się długi, jednakże w przypadku skomplikowanych spraw, wymagających analizy dużej ilości dokumentów, nierzadko jest konieczne rozpoczęcie pisania apelacji niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnienia.

Jeżeli przed sądem I instancji nie byliśmy reprezentowani przez prawnika, to z uwagi na wskazane powyżej terminy bardzo ważne jest, aby skontaktować się z profesjonalistą jak najszybciej po otrzymaniu informacji o niekorzystnym dla nas wyroku. Przygotowanie apelacji przez adwokata to nie tylko samo jej napisanie, ale również konieczność przeprowadzenia rozmowy z klientem, analiza dotychczas zebranego w sprawie dowodów (często na podstawie znajdujących się w sądzie akt sprawy) oraz analiza prawna. Przy skomplikowanych sprawach proces przygotowywania apelacji tak naprawdę rozpoczyna się jeszcze przed sporządzeniem przez sąd uzasadnienia wyroku i poznania motywów, jakimi sąd się kierował.

Istnieje także możliwość wniesienia apelacji w sytuacji, w której spóźniliśmy się z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W takiej jednak sytuacji apelacja jest trudniejsza do przygotowania, gdyż nie znając motywów sądu trzeba odnieść się do jak największej ilości powodów, z jakich sąd I instancji mógł nie uznać naszej argumentacji. Dlatego też w przypadku spraw sądowych bardzo istotne jest, aby pilnować upływających terminów.