Podstawowe Zagadnienia

Czym jest stała obsługa prawna dla firmy?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Prowadząc firmę niejednokrotnie zdarza się, że musimy skorzystać z pomocy prawnika. W takich sytuacjach można zwrócić się do profesjonalisty o jednorazową poradę. Jeżeli jednak nasz biznes się rozwija i napotykamy coraz więcej problemów prawnych, warto rozważyć zlecenie stałej obsługi prawnej naszej firmy.

Prawo jest nierozerwalną częścią prowadzenia każdego biznesu. Przedsiębiorcy najczęściej poszukują pomocy prawnej w takich dziedzinach jak: prawo gospodarcze (w szczególności prawo umów czy prawo zamówień publicznych), prawo spółek oraz prawo pracy. W przypadku regulowania działalności firmy przez przepisy szczegółowe, niejednokrotnie napotyka się na zagadnienia z takich ustaw jak chociażby prawo budowlane czy prawo farmaceutyczne.

Stała obsługa prawna jest to świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorcy na podstawie stałej umowy zlecenia. W przypadku takiej umowy przedsiębiorca może korzystać z pomocy prawnika za każdym razem, kiedy poczuje taką potrzebę. Zakres obsługi prawnej dla każdej firmy jest dobierany indywidualnie, uwzględniając profil jej działalności oraz najczęściej pojawiające się problemy. W ramach stałej obsługi prawnej adwokat udziela porad prawnych (na spotkaniach lub poprzez wiadomości e-mail), przygotowuje opinie prawne na wskazane przez klienta zagadnienia, sprawdza i opiniuje zawierane przez przedsiębiorcę umowy, windykuje należności oraz prowadzi spory sądowe z udziałem firmy.

Decydując się na stałą obsługę prawną przedsiębiorca zapewnia sobie większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, gdyż podejmowane przez siebie działania może skonsultować z zaufanym prawnikiem. Co więcej, przedsiębiorca może kontaktować się z adwokatem zawsze, kiedy ma taką potrzebę, zaś z uwagi na znajomość prowadzonego przez klienta biznesu jego sprawy są przez kancelarię przeważnie załatwiane szybciej.

Zatem jeżeli nasz biznes się rozwija, a jednocześnie od czasu do czasu napotykamy na pewne problemy prawne, to zlecenie stałej obsługi prawnej może okazać się bardzo korzystnym dla firmy rozwiązaniem.