Umowy

Dlaczego warto skonsultować umowę z prawnikiem przed jej podpisaniem?

By 7 grudnia 2018 No Comments

Zarówno prowadzenie firmy, jak i życie codziennie nieodłącznie wiąże się z zawieraniem wielu rodzajów umów. Większość umów, jak np. zakup pieczywa czy gazety, jest zawieranych przez nas ustnie, bez większego zastanowienia. Takie umowy przeważnie nie odnoszą dla nas znaczących skutków prawnych na przyszłość. Są jednak i tak znaczące umowy, których podpisanie warto nie tylko przemyśleć, ale również – skonsultować z prawnikiem.

Podstawową rzeczą, jaką zawsze należy zrobić po otrzymaniu pisemnej propozycji umowy, jest jej przeczytanie. Są jednak umowy, których kompleksowe zrozumienie będzie wymagać znajomości wielu instytucji prawnych, a tym samym – będzie wykraczać poza możliwości przeciętnej osoby. Dlatego niekiedy tak istotne jest korzystanie z pomocy profesjonalisty nie tylko przy przygotowywaniu umowy, lecz także – przed podpisaniem umowy przygotowanej przez kogoś innego. Pamiętaj, nigdy nie musisz od razu podpisywać umowy po jej otrzymaniu! Jeśli najdą Cię jakiekolwiek wątpliwości, poproś o czas na zastanowienie się. Nie zapomnij wziąć od drugiej strony kopii propozycji umowy tak, abyś mógł zapoznać się z nią jeszcze raz na spokojnie lub też zlecić zaopiniowanie takiej umowy prawnikowi.

W przypadku konsumentów najczęstsze przypadki umów, które warto konsultować z prawnikiem, to takie umowy jak: umowa deweloperska, umowa o roboty budowlane, różnego rodzaju umowy bankowe.

W przypadku przedsiębiorców okazuje się, że pomocy prawnika należałoby szukać dużo częściej. Duża część przedsiębiorców prowadzi działalność w cudzych lokalach, w związku z czym konieczne jest zawarcie umowy najmu, dzierżawy czy nawet tylko umowy użyczenia. Powszechną praktyką jest także zawieranie z kontrahentami umów o stałą współpracę gospodarczą – umów ramowych sprzedaży towarów, umów o stałe świadczenie usług, umów agencyjnych i innych podobnych. W przypadku inwestycji konieczne może okazać się skonsultowanie również umowy o roboty budowlane czy umowy kredytowej.

Konieczność konsultowania umów nie wynika z tego, że ktoś może chcieć nas oszukać. Jednak bardzo często podpisywane przez nas umowy zapewniają słabszą ochronę naszych interesów, niż ochrona wynikająca z przepisów prawa. W szczególności postanowienia umów proponowanych przez drugą stronę mogą przewidywać niesprawiedliwe kary umowne, opłaty dodatkowe lub ograniczać możliwość składania reklamacji. Warto pamiętać, że każde postanowienie umowne, które się nam nie spodoba, może próbować negocjować z drugą stroną. A umów, które uważamy za niekorzystne (czy nawet krzywdzące!) dla nas nie należy po prostu podpisywać.